Jag avslutar min mottagning helt då jag börjar på Psykologpartners 7 augusti!

Om ni vill ha kontakt för psykoterapi, föräldraskapsstöd hör av er dit. Samma gäller handledning eller föreläsning.

Det går redan nu att ta kontakt via kontaktformulär

Kontakta oss | Psykologpartners

eller från 7 augusti direkt till mig clara.linnros@psykologpartners.se
Vad jag erbjuder:


Psykoterapi för vuxna:

Du som mår dåligt i samband med graviditet och föräldrablivande.

Du som lider av nedstämdhet, ångest och oro, är i kris eller har relationella problem.


Föräldrastödssamtal

Utmaningar som trots, ilska, ångest och oro, Svårigheter i relationen barn-förälder.

Svårigheter i det gemensamma föräldraskapet - både som par och som separerade.

 

(Mer information hittar ni längre ned på sidan.)Hur det går till
Mejla eller ring mig för att boka tid för ett första samtal. Under det samtalet formulerar vi tillsammans vad problemet är och ett mål med föräldrastödssamtal eller psykoterapi. Vi pratar också om hur vi kan arbeta för att ta oss dit.

Jag vill att du hela tiden ska förstå mina tankar om  vad vi gör och varför. Att man känner sig tillräckligt trygg för att våga närma sig det som är svårt eller tungt och våga utmana sig med stöd från terapeuten är avgörande.Var mottagningen finns

Jag sitter i en lugn och fin lokal på Hornsbruksgatan 11 vid Hornstull Södermalm. Lokalen ligger precis invid tunnelbaneuppgången i Hornstull, uppgång Högalidskyrkan. Även fyrans buss, hållplats Lignagatan, Hornsgatan ligger nära lokalen.Om mig som barnpsykolog och psykoterapeut


Jag har arbetat som psykolog i 15 år, till stor del med små barn och föräldrar. Utifrån alla möten med bebis- och småbarnsföräldrar har jag lärt mig att det oftast inte bara handlar om att att förmedla kunskap om vilket bemötande barn behöver eller vad som är hjälpsamma föräldrastrategier. Man behöver också undersöka vad som händer i en som förälder i olika situationer med ens barn. Vad triggas, vilka känslor drar igång - och går det att förstå varför de gör det? Genom att göra en liten utvikning i föräldrastödssamtal och gå igenom känslomässiga reaktioner hos en som förälder och försöka förstå inlärningshistorian bakom kommer man mycket längre. Mot det föräldraskap man vill ha och mot att bemöta det lilla barn man fått som just det behöver bli bemött. Sedan är det förstås viktigt med kunskap om barns utveckling, både normalutveckling och svårigheter under denna. Jag har efter många år som småbarnspsykolog på BUP kunskap om barns utveckling och om problem med trots och utagerande beteende, ängslighet och ångest, neuropsykiatriska funktionsvariationer, samspelssvårigheter föräldrar-barn eller mellan barnet och andrabarn, syskon t ex.
Det gäller alltid att börja med en analys och förståelse för barnet - utifrån temperament, erfarenheter och situiation just nu. Och sedan att förstå den vuxne/föräldern samt vad som händer mellan dem. Barn vill lyckas och de vill vara uppskattade, föräldrar vill vara bra föräldrar som hjälper sina barn. ibland är det trassel på vägen som man kan bli hemmablind för.


Under resan som småbarnspsykolog och alla föräldrasamtal har jag blivit intresserad av psykoterapi och utbildat mig till psykoterapeut för vuxna. Jag har KBT-inriktning, med schematerapeutisk ansats. Kortfattat handlar schematerapi mycket om tidig inlärningshistoria och hur den påverkar dig idag. Det passar precis med mitt synsätt - att för att arbeta med förändring idag är det hjälpsamt att förstå hur man en gång lärt sig sina beteenden. Vi kan ha sätt att vara i relationer eller i stressfyllda situationer som är dysfunktionella och skapar problem och lidande för oss. Då behöver vi arbeta med förändring här och nu - men också förstå hur de här strategierna vuxit fram. Hur det kanske är helt logiskt att vi hittade dessa förhållningssätt eller strategier en gång i världen. Självkännedom och medkänsla med sig själv måste gå hand i hand med förändringsarbete.


Jag arbetar annars med förebyggande hälsoarbete inriktat på de små barnen på Barnhälsovårdsenheten i Stockholm.

Psykoterapi


KBT står för kognitiv beteendeterapi och det säger eg. inte så mycket. K:et står för fokus på Kognitionen, dvs tankarna du har om dig själv, andra och om dina problem. De kan undersökas och utmanas. B:et står för Beteenden som du kan ha fastnat i som inte är hjälpsamma, som du får prova att förändra med mitt stöd. Dina tankar och beteenden hänger förstås ofta ihop och de hänger ihop med dina Känslor, hur du mår, och hur du kan hantera dina känslor. Dessutom är dina kroppsliga reaktioner på dina tankar, känslor och beteenden viktiga och ibland en del av problemen, som vid stress och ångest då man kan få kroppsliga spänningar, t ex huvudvärk.


Om de svårigheter du söker för är något du mer eller mindre haft "jämt", kanske sedan ungdom eller barndom, är det hjälpsamt att tillsammans undersöka din "inlärningshistoria", alltså hur du en gång "lärt dig" att tänka som du gör om dig själv eller andra. Till exempel att andra är bättre än du och att du riskerar göra bort dig. Eller att du lärt dig att bete dig på ett särskit sätt, kanske att alltid ta hand om andra före dig själv. Det är här det schematerapeutiska kommer in. Det handlar om att identifiera och förstå mönster (eller "scheman") av tankar, känslor och beteenden som ställer till det och förstå  hur de uppkommit - för att kunna hjälpa sig själv när ett schema slår till. Medkänsla för sig själv är för mig en oerhört viktig beståndsdel i terapin. 
Föräldrastöd


I föräldrastöd handlar det mycket om att vi gör beteendeanlayser tillsammans. Om ni tycker att det är omöjligt att förstå varför ert barn agerar si eller så kan vi nog tillsammans klura ut vad det är som sker. Det finns alltid en anledning till barns beteenden, precis som det finns för vuxna.


Jag har arbetat mycket med olika beteendeförändrande principer under mina år som barnpsykolog, t ex i föräldrastödsprogrammet Komet. Men jag tycker att man kan gå vilse i principerna och jag vill fokusera mer på det relationella.

Utgångspunkten är att barn vill lyckas med prestationer och relationer, men de vet inte alltid hur och de behöver vägledning. Föräldrar kan skjuta förbi målet när de vill uppfostra eller hjälpa sina barn om de inte har koll på vad barnet klarar av - utifrån sin utveckling, sitt temperament, sina erfarenheter och situationen det är i just nu. Föräldern kan bara hjälpa genom att hitta sin lyhördhet för barnet.


Fast det kan vara hjälpsamt att jag kan bidra med lite kunskap om utvecklingspsykologi och typiska svårigheter förstås. Tillsammans kan vi på olika sätt förstå och jobba med svårigheterna. 

Bok: "De kallar det trots, att vägleda små barn genom utveckling och uppror"

Malin Bergström och Clara Linnros, Bonnier fakta, 2022


BVC-podden

https://bvcpodden.fireside.fm/guests/claralinnros


1: Sätta gränser - kan föräldrar inte det?

3. Bråk - kan man slippa det?

4. Bebisar och sömn

5. Förskolebarn och sömn

28: Att få syskon

29: Varför bråkar syskon?

30: Föräldraskamning - varför håller vi på med det?

46: Oro och ångest hos nyblivna föräldrar

60: Anknytning - vad är det?

61: Daglig lekstund - såhär gör ni

 

Rulla vagn-podden

Därför mår nyblivna föräldrar dåligt (och ja, partners kan också bli deppiga!) 21.01.25.

https://play.acast.com/s/rulla-vagn-podden/darformarnyblivnaforaldrardaligt-ochja-partnerskanocksablideppiga-


Sätta gränser i trotsåldern!? Konkreta råd för dig som har en miniboss där hemma 21.03.29

https://play.acast.com/s/rulla-vagn-podden/sattagranseritrotsaldern-konkretaradfordigmeden-mini-boss-hemma-


Texter om småbarn, BVC-Elvis

https://www.medscinet.com/bvcelvis/


Barnets utveckling (3-4-åringar)

Lekstunder

Bildstöd

Syskonbråk

När bråken tar över

Föräldraseparation med små barn